Vad kostar grävarbeten?

grävarbete3Vad ett grävarbete kommer att kosta beror på en stor mängd olika faktorer, som gör att det är svårt att lämna ens ungefärliga uppgifter. Även om man vet vilken typ av arbete som ska utföras och hur stor yta som ska grävas upp så kan man ändå bara göra vaga gissningar. Detta beroende på att markförhållandena skiljer sig så kraftigt åt. Det gäller både åtkomligheten på ytan, och det som finns där under. Mark med många stora stenar är till exempel mycket svårarbetade och gör att arbetet kan ta betydligt längre tid än planerat. Dessutom finns det ju två sätt att få sina grävarbeten utförda på: att anlita en grävfirma, eller att helt enkelt gräva själv.

Anlita grävfirma
Att anlita någon för att gräva åt en kommer vanligtvis att kosta mellan 650-1,000 kronor per timme. Hur stor kostnaden kommer att bli beror sedan på hur stort område som ska grävas och hur markförhållandena ser ut. Det är då bäst att ta in offerter från så många grävfirmor som möjligt, för att sedan studera dem och välja det erbjudande som ger bäst villkor. Kom ihåg att det inte bara är priset som är viktigt när du väljer vilken firma du ska anlita.

Gräva själv
Väljer man att gräva själv så slipper man att betala kostnaden för arbete, men måste då å andra sidan hyra eller låna en grävmaskin. Priset för att hyra en grävmaskin ligger vanligtvis på mellan 1,500 och 2,000 kronor per dag exklusive moms. Prisskillnaderna beror på hur pass kraftfull grävmaskin man har tänkt sig att hyra.

Rent teoretiskt är det billigare att hyra en grävmaskin och gräva själv, men i praktiken är det dött lopp mellan de båda alternativen. Dels på grund av ROT-avdraget, som sänker arbetskostnaderna när du anlitar en grävfirma med hälften, och dels för att du med största säkerhet kommer att arbeta långsammare än en utbildad grävmaskinist.