Grävarbete vid jordvärme

grävarbeteDet är ett mycket stort arbete att gräva för jordvärme, som kommer att orsaka stor åverkan på en tomt. Det är då fullt naturligt att om man har en fin uppvuxen tomt så kommer man att vara tveksam till att gräva för jordvärme. Har man däremot en tomt som inte är ”färdigvuxen” är det dock ett utmärkt uppvärmningsalternativ. Ännu bättre är om man har tillgång till åker och ängsmark. Hur stort markområde som behöver grävas upp beror på hur mycket värme man behöver. Räkna med att ett genomsnittshus kommer att behöva 4-500 meter kollektorslang för att värmas upp korrekt, och att det krävs lite mer än en kvadratmeter yta per meter slang.

Viktigt med avstånd
En av de absolut viktigaste sakerna man måste tänka på när det gäller jordvärme är att slangen inte ligger för tätt. Då jordvärme fungerar så att en kollektorvätska i slangen värms upp av den omgivande jorden, så kyls marken ner. Ligger slangen för tätt kan det leda till att växtligheten ovanför tar skada, och i värsta fall permafrost. Anlitar man någon som kan det här med jordvärme är risken numera minimal; vi har helt enkelt lärt oss av tidigare misstag hur vi ska gräva för jordvärme. Väljer man att gräva själv så ska man alltså inte tänka att man ska ”spara in” yta genom att lägga slangen lite tätare. Då lurar man bara sig själv. Ett avstånd på minst 1,2 meter rekommenderas, och gärna 1,5.

Gräva själv
Med tanke på arbetets omfattning och kraven på att lägga slangarna rätt, så är det ofta att rekommendera att man anlitar proffs för att gräva för markvärme. I själva verket riskerar det att inte bli någon större besparing att gräva själv på grund av tidsåtgången. Det vanliga problemet som de som gräver själv gör är nämligen att de hyr en grävmaskin som inte är tillräckligt kraftfull för uppgiften, vilket gör att det kommer att ta betydligt längre tid att gräva klart. Ska man gräva själv behöver man kraftiga doningar; en grävmaskin på minst 2,5 ton och gärna mer. Med en minigrävare på 1 till 1,5 ton kommer det hela att ta extremt lång tid.

Skador på trädgården
Skadorna på trädgården kan till viss del minskas, genom tillfälliga omplanteringar och liknande. Dessutom så kommer någon som vet att sköta en grävmaskin på ett bra sätt att åsamka mindre skada. Detta är ett tungt vägande skäl att låta proffsen sköta det hela. Slutligen så är det också så att man inte nödvändigtvis måste gräva för att lägga ner en jordvärmeslang numera. Ett vanligt alternativ är att plöja ner den, vilket ytterligare minimerar skadorna på trädgården. Beroende på hur ens trädgård ser ut så är det inte alltid möjligt att använda den tekniken utan man måste gräva. Det gäller speciellt om det finns mycket sten i marken.