Grävarbete vid dränering

grävarbete2Många svenska hus behöver dräneras, och det är något som kostar stora pengar. Vid dränering så är det arbetet som står för den största kostnaden, och inte material, och en stor del av detta arbete består då av grävande. Att avgöra hur lång tid ett grävarbete för dränering kommer att ta låter sig inte göras på ett lätt sätt. Det är inte bara storleken som avgör hur lång tid det kommer att ta, utan även hur marken ser ut, typ av jord och liknande faktorer. Detta kan vara lite frustrerande för den som ska dränera sitt hus – det är svårt att få prisuppskattningar och företagen vill i allmänhet komma ut och titta på huset och marken innan de ger ett kostnadsförslag.

Att gräva för ett dräneringsarbete är heller inte helt lätt, då grävarbetet sker vid husgrunden. Det är alltså viktigt att vara försiktig och noggrann. Är man en glad amatör så är det inte omöjligt att hyra grävmaskin och gräva själv, men man får vara beredd på att det kommer att ta lång tid, och därför inte vara helt säkert att det lönar sig. En enkel uppskattning, som givetvis kan variera mycket, är att ett proffs behöver lite drygt två arbetstimmar per löpmeter för komplett dräneringsarbete, där alltså en stor del är grävandet. Löpmeter är helt enkelt husets omkrets; ett hus på fem gånger sju meter har alltså 5 + 5 + 7 + 7 = 24 löpmeter. Arbetet kan då beräknas ta lite mer än 48 timmar att utföra. Räkna då gärna med det dubbla om du försöker göra det hela själv.

Komplikationer vid grävarbete för dränering
Det finns en mängd olika möjliga problem med att gräva för dränering. Det absolut största är då att det finns stora stenar och berg en bit under jord. Dessa komplicerar grävarbetet, och kan i värsta fall leda till att de måste sprängas bort. Har man då hyrt en grävmaskin som inte är kraftig nog att ta bort stenen så har man problem. Rör det sig om berg så hjälper det inte hur stor grävmaskinen är – sprängning är i princip det enda alternativet. Berg och sten är inte de enda hindren som man kan stöta på när man gräver, och i värsta fall kan arbetet förlängas med flera dagar.

Ett annat möjligt problem, som inte är lika allvarligt, är felaktig bedömning av jordmånen. Även om det allra översta lagret består av lättarbetad jord kan förhållandena förändras lite längre ner, och på så sätt göra att grävandet blir svårare och drar ut på tiden. Det är kort sagt nästan omöjligt att på förhand veta hur lång tid det kommer att ta att gräva för dränering, och även erfarna proffs stöter på många överraskningarna. Det finns lika många olika förhållanden att ta hänsyn till som det finns hus.