Frågor & svar

Vad kostar det att anlita en grävare?
Det beror på vilken typ av arbete som ska utföras. Timpriset för att anlita en grävare kommer dock vanligtvis att ligga någonstans mellan 650 och 1,000 kronor. Men kom ihåg att detta är den rena arbetskostnaden, och att det för många grävarbeten även kommer att tillkomma materialkostnader.

Kan man gräva själv?
De flesta typer av grävarbeten kan man, teoretiskt sett utföra på egen hand. Vissa saker är dock svårare än andra, och äger man inte en grävmaskin så är de som regel rätt så dyra att hyra. Har man vän eller bekant att låna av kan det dock löna sig. Men ska man gräva själv är det viktigt att man väljer en tillräckligt kraftig grävmaskin; det är vanligt att amatörer underskattar hur pass stor grävmaskin som krävs för ett jobb.

Krävs speciellt körkort för grävmaskin?
Nej, det krävs inget speciellt körkort för att använda grävmaskin. Vanligt B-körkort ger behörighet att framföra motorredskap av klass I och II, där då grävmaskin ingår. Men att framföra en grävmaskin kräver andra färdigheter än personbil och lastbil, och det finns utbildningar där man kan skaffa sig intyg på att man inte bara har det körkort som krävs för att använda grävmaskin – man har också riktig kompetens. Vill man arbeta som yrkesgrävare, så är sådan utbildning i princip obligatorisk. Det finns ingen lag som kräver det, men det är standard, och något som kunderna har rätt att förvänta sig.

Gäller ROT-avdraget vid grävarbeten?
ROT-avdraget gäller vid de flesta typer av grävarbeten, till exempel om du ska gräva för att lägga in markvärme eller dränera. Med ROT kan du dra av halva arbetskostnaden, alltså inte kostnaden för material, upp till 50,000 kronor per år. ROT-avdraget sköter grävfirmorna automatiskt så länge de har en F-skattesedel. Om så inte är fallet är det tveksamt om det rör sig om vitt arbete, och man bör dra öronen åt sig.

Finns det risker med grävarbeten?
Den största risken vid ett grävarbete är att kablar, ledningar och avlopp grävs sönder. Det ska normalt inte ske, så länge det är väl dokumenterat var och hur dessa är dragna. Men är dokumentationen otillräcklig eller felaktig så kan detta bli ett problem. Har du inte själv tillgång till sådan dokumentation så är chansen stor att din kommun har det. Hör av dig till dem och begär information om hur olika ledningar dragits just där du bor.

Kommer grävarbetet att ta död på alla mina växter?
Det är inte nödvändigtvis så att ett större grävarbete, som vid installation av markvärme, måste förstöra alla dina växter. Många av dem, speciellt mindre växter, kan du plantera om tillfälligtvis under den tid grävarbetet pågår, för att sedan plantera tillbaka dem. Större växter är det svårare med, men med bra planering kan man även där bevara många av dem. Det gäller då att förbereda sig väl, så att man vet precis vad man ska göra med alla växter.